Sportovní areál - Podmínky pronájmu fotbalového hřiště


  • dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem TJ SOKOL Otnice a nájemcem
  • součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprchy a WC
  • pronájem je nájemce povinen uhradit ihned po ukončení užívání areálu, a to hotově, pověřené osobě, dle přiloženého ceníku
  • pověřenou osobou se rozumí správce areálu nebo jiná osoba pověřená výborem oddílu kopané
  • pronajímatel je povinen vystavit nájemci příjmový doklad na inkasovanou částku dle schválených cen
© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx