Pozvánka na valnou hromadu
08.02.2010

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Otnice zve všechny členy TJ Sokol Otnice na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 19. února 2010 v 19:00 hodin v pohostinství „U Marků“.


Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s programem valné hromady
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti TJ Sokol a jednotlivých oddílů za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření TJ Sokol
6. Zpráva inventarizační komise
7. Zpráva revizní komise
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr


Na Vaši účast se těší výbor TJ Sokol.
zpět na články
© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx