Pozvánka na valnou hromadu 2019
03.02.2019

POZVÁNKA
Na výroční členskou schůzi Tělovýchovná jednota SOKOL Otnice

která se uskuteční v pátek 01.03.2019 v 19 h. v sále u Marků.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti TJ a jednotlivých oddílů
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
4. Zpráva revizní a inventarizační komise
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

Těšíme se na Vaši účastIng. Martin Heřmanský
předseda TJ Sokol Otnice
zpět na články
© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx